Products

Alef Meat
grid list


Alef Balik Ukrainskiy


Moskow chunk


Arbatskaya


Balik Darnitskiy


Ham bologna


Braushvegskaya


Cervelat


Cervelat Chicken


German bologna


Evreyskaya Salami c/s


Evreyskaya Osobaya


Gruzinskaya Salami c/s


Hunter Sticks


Kremlevskaya


Mortadella


Mortadella Stolichn


Moskowskaya c/s


Ostankinskaya bologna


Salami Old Kiev


Tverskaya c/s


Ubileynaya


Veal Bologna


Bresaola (around 1.2lb)


Arbatskaya Chunk


Cervelat Chunk


Evreyskaya Osobaya Chunk


Alef Cervelat Chicken Chunk


Alef Evreyskaya c/sm chunk


Ham chunk


Veal Roll (around 2.5lb)


Summer


Turkey Roll (around 2.5lb)